Reklamácia

Reklamačný formulár ja súčasťou prílohy, ktorá je automaticky pripojená ku každej objednávke v potvrdzujúcom maili.

 

Reklamačný formulár

Predávajúci (sídlo):                     Kupujúci:

Lifetime Slovakai, s.r.o.                  Meno a priezvisko: .....................................................

Sídlo: Moravany 253                      Ulica a číslo ............................................................... 

07203, Moravany                           PSČ a mesto: ...............................................................

                                                   Tel. ………………………………………………. 

Email: info@sportiv.sk                   Email: .........................................................................

Číslo Vášho bankového účtu v IBAN tvare ..................................................................

 

Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom vady, prípadne vád

Číslo objednávky: ................................ zo dňa ............................................................................

Názov reklamovaného tovaru .....................................................................................................

 Popis vady, prípadne vád :

 

 

 

 

 

 

 

 

V ..............................dňa .............................                 ......................................

                                                                                                   podpis

 

Vyplnený formulár prosím priložte do balíka k tovaru spolu s dokladom o kúpe (faktúra), v opačnom prípade bude vaša reklamácia zamietnutá.

Tovar neposielajte na dobierku, lebo nebude prevzatý. Tovar zabaľte do balíka, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Balík zašlite na adresu sídla. 

 

 

 

DOPRAVA ZDARMA nad 49€