Nakúpte u nás za 69 € a dopravu uhradíme my! 🤗

Reklamácia

Reklamačný formulár ja súčasťou prílohy, ktorá je automaticky pripojená ku každej objednávke v potvrdzujúcom maili.


Reklamačný formulár

Predávajúci (sídlo):                     Kupujúci:

Lingas s.r.o.                                          Meno a priezvisko: .....................................................

Sídlo: J.Jančeka 344/2                 Ulica a číslo ............................................................... 

Ružomberok 034 01                     PSČ a mesto: ...............................................................

                                                   Tel. ………………………………………………. 

Email: info@sportiv.sk                   Email: .........................................................................

Číslo Vášho bankového účtu v IBAN tvare ..................................................................


Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom vady, prípadne vád

Číslo objednávky: ................................ zo dňa ............................................................................

Názov reklamovaného tovaru .....................................................................................................

 Popis vady, prípadne vád :

V ..............................dňa .............................                 ......................................

                                                                                                   podpis


Vyplnený formulár prosím priložte do balíka k tovaru spolu s dokladom o kúpe (faktúra), v opačnom prípade bude vaša reklamácia zamietnutá.

Tovar neposielajte na dobierku, lebo nebude prevzatý. Tovar zabaľte do balíka, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Balík zašlite na adresu sídla. 
Výrobcovia

© 2020 FAUST AGENCY s.r.o.
Používam e-shop MIBRON