Výpredaj skladu - Expedícia do 24 hodín
Aktuálne oznamy!

Reklamácia

Reklamačný formulár ja súčasťou prílohy, ktorá je automaticky pripojená ku každej objednávke v potvrdzujúcom maili.

 

Reklamačný formulár

Predávajúci: Kupujúci:

IBA trade s. r. o. Meno a priezvisko: ....................................................................................................

Sídlo: Sigetská 1689/20 Ulica a číslo ................................................................................................. 

925 21, Sládkovičovo PSČ a mesto: ....................................................................................................

Tel: 0940979397 Telefón:......................................................................................................................

Email: [email protected] Email: ..................................................................................................................

Číslo Vášho bankového účtu v IBAN tvare .......................................................................................

 

Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom vady, prípadne vád

 

Číslo objednávky: ....................................................... zo dňa .......................................................

Názov reklamovaného tovaru .....................................................................................................

 

Popis vady, prípadne vád :

 

 

 

 

 

 

 

 

V ..............................dňa .............................                 ......................................

                                                                                                   podpis

 

Vyplnený formulár prosím priložte do balíka k tovaru spolu s dokladom o kúpe (faktúra),

v opačnom prípade bude vaša reklamácia zamietnutá.

Tovar neposielajte na dobierku, lebo nebude prevzatý. Tovar zabaľte do balíka, tak aby nedošlo

k jeho poškodeniu pri preprave. Balík posielajte poistený alebo doporučene. 

Osoba zodpovedná za vybavovanie reklamácií: JUDr. Iveta Bačíková, PhD.